Certificare de grup a managementului forestier

Ce este certificarea de grup?


Certificarea managementului forestier este un proces care implica anumite costuri. Acestea sunt reprezentate de:


  • 1. costurile directe de certificare
  • 2. costurile necesare indeplinirii standardelor

S-a constatat ca, in timp ce pentru suprafete forestiere extinse costurile certificarii sunt mai uor accesibile, pentru micii proprietari acestea pot deveni uneori prohibitive. Pentru a se asigura accesul nediscriminatoriu la certificarea managementului forestier, au fost dezvoltate proceduri specifice pentru certificarea in grup a unitatilor forestiere. In certificarea de grup costurile sunt suportate de mai multi proprietari sau administratori de padure care doresc sa urmeze acest proces, ajungandu-se astfel la diminuarea costurilor per proprietar. Organizarea unui grup presupune existenta unui administrator de grup, care elaboreaza o "schema de grup", la care adera proprietarii de paduri. Grupul functioneaza pe baza acestei scheme agreate, iar certificarea presupune pe de o parte evaluarea managerului de grup, iar pe de alta parte evaluarea prin sondaj a membrilor grupului, fara a se recurge deci la verificarea fiecarui membru in parte.


Trebuie subliniat faptul ca, in cazul certificarii de grup, se utilizeaza atat standardele FSC referitoare la managementul i functionarea grupului, cat i standardele de management forestier, pe baza carora se evalueaza efectiv modul de gospodarire a padurii.


Un capitol aparte il constituie certificarea suprafetelor forestiere de mici dimensiuni i cu intensitate redusa de gospodarire (aa numitele "SLIMF"). Acestea urmeaza un proces simplificat de certificare i monitorizare, intrucat impactul gospodaririi padurii este mult mai redus. In consecinta i costurile certificarii sunt mai mici.


Tipuri de scheme de grup


In functie de situatiile concrete i de modul de administrare a padurii exista doua variante ale schemei de grup


Administratorul sau managerul de grup - care presupune existenta unui manager al grupului de proprietari, care ii gospodaresc in continuare padurea prin structurile administrative proprii fiecaruia. Situatia cel mai des intalnita la noi este cea a ocoalelor silvice constituite ca structurii proprii care presteaza servicii silvice diferitelor categorii de proprietari. In acest caz Administrator de Grup poate fi ocolul silvic privat care detine contractul de prestari servicii cu diverse categorii de proprietari.


Administratorul sau managerul resurselor - care presupune existenta unui manager al padurilor grupului de proprietari. In acest caz, managerul resurselor este responsabil de administrarea intregii suprafete de padure inclusa in schema de grup. Proprietarii de paduri pot apela la diverse modalitati de administrare a padurilor incluse in cadrul grupului, inclusiv prin existenta in cadrul unei scheme de grup a unor situatii in care se aplica ambele modalitati prezentate mai sus, in functie de decizia proprietarilor.


Administratorul de grup are urmatoarele atributii:


  • 1. asigura informarea, instruirea i monitorizarea membrilor grupului
  • 2. este persoana de contact a grupului cu certificatorul FSC
  • 3. organizeaza toti paii necesari in vederea certificarii grupului
  • 4. pastreaza certificatul in numele grupului
  • 5. organizeaza si asigura masurile necesare in vederea indeplinirii actiunilor corective la nivelul intregului grup

Pentru mai multe detalii descarca "Ghid privind certificarea de grup pentru proprietarii de padure"

Contact

Marius Turtica

tel: +40 740 300 616

acf@certificareforestiera.ro

Certificate FSC Romania


harta_cert_small

Harta zonelor de risc si PVRC Romania

harta_risc_small

Ghid PVRC

harta_risc_small