Pasi in vederea certificarii

In mare procesul de certificare a managementului forestier cuprinde urmatorii pasi:


 • Aplicarea pentru certificare: Certificarea este un proces voluntar aplicantul trebuie sa solicite certificarea organismului de certificare acreditat FSC, completand un Formular de Aplicare, care ofera informatii generale despre ocolul silvic respectiv firma de prelucrare a lemnului.
 • Pre-evaluarea: in majoritatea cazurilor o pre-evaluare a managementului forestier este necesara. Pre-evaluarea are drept scop familiarizarea managerului forestier cu cerintele schemei de certificare, dar si a reprezentantilor organismului de certificare cu specificul organizatiei care solicita certificarea. Auditorul si managerul identifica impreuna punctele tari dar si punctele slabe ale managementului forestier care constituie potentiale neconformitati cu prevederile standardului de certificare;
 • Rezolvarea neconformitatilor: managerul forestier trebuie sa adreseze toate potentialele neconformitati identificate si orice alte neconformitati cu cerintele standardului. De asemenea, managerul urmareste sa identifice si sa corecteze si alte eventuale puncte slabe care nu au fost identificate cu ocazia pre-evaluarii. Din moment ce acestea au fost rezolvate, managerul poate cere evaluarea managementului forestier;
 • Consultarea factorilor interesati: inainte de evaluarea principala (minim patru saptamani in avans), organismul de certificare desfasoara o actiune de consultare publica, contactand partile interesate (care pot afecta sau pot fi afectate de managementul forestier). Aceasta este a parte a transparentei procesului de certificare;
 • Evaluarea principala: are rolul de a oferi informatii suficiente pentru a determina daca modul de gospodarire al padurii respective indeplineste cerintele standardelor de certificare. in situati in care anumite prevederi ale standardului nu sunt indeplinite (partial sau in totalitate), se stabileste daca neconformitatea constatata este minora sau majora. Neconformitatile sunt minore daca nu sunt sistematice sau de mare amploare si deci au un impact limitat, ceea ce nu duce la neindeplinirea unui criteriu sau principiu FSC. Neconformitatile sunt considerate majore daca pericliteaza indeplinirea prevederilor unui principiu sau criteriu in ansamblul sau. De obicei, neconformitatile majore sunt sistematice, sau au o extindere mare in timp sau afecteaza o suprafata mare;
 • Acordarea certificatului: Certificatul este acordat cu conditia indeplinirii cerintelor specificate mai sus, pe o perioada de 5 ani;
 • Monitorizarea: Certificatorul asigura monitorizarea periodica (de obicei anuala) a organizatiilor certificate, pentru a evalua:
 • 1. modul de rezolvare a conditiilor emise cu ocazia elaborarii certificatului;
 • 2. problemele ridicate de factorii interesati;
 • 3. modificarile aparute in obiectul certificatului (suprafata, proprietatea, produsele incluse in certificate etc.);
 • 4. conformitatea cu noile cerinte ale standardului (periodic, standardele de certificare sunt actualizate/completate cu prevederi specifice);
 • 5. conformitatea continua cu prevederile standardelor de certificare
 • Re-certificarea: o noua re-evaluare se deruleaza inainte de expirarea certificatului, pentru a se pastra statutul de certificare, rezultand in eliberarea unui nou certificat.

Contact

Marius Turtica

tel: +40 740 300 616

acf@certificareforestiera.ro

Certificate FSC Romania


harta_cert_small

Harta zonelor de risc si PVRC Romania

harta_risc_small

Ghid PVRC

harta_risc_small